liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học olympic tieng anh

Hoc Tieng Anh Qua Phim Hoat Hinh

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Is Mr. Robert there?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    He is not here. He went to New York.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Really? When is he coming back?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    He will come back to Los Angeles tomorrow.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý