liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học violympic tieng anh

Giao Tiep Tieng Anh Hang Ngay

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Tomorrow is the Superbowl.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    What?
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    The Superbowl. It's a football match.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Oh.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    This is the final game.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    You watch it. I'm not really into it.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý