liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học olympic tieng anh

Hoc Tieng Anh Cho Nguoi Moi Bat Dau

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Diving is such a wonderful sport.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    I totally agree.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Do you like to watch springboard or platform diving?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Platform. What about you?
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    I like springboard.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Do you like to watch the syncronized diving competition?
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Yes. I really like it.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý