liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học olympic tieng anh

Phan Mem Hoc Tieng Anh Hay Nhat

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    What would you like to drink?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    I'm gonna take a look at the menu first.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    I'll have coffee.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Same here. What? Five dollars per cup? That's so expensive!
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    No kidding. This is a five-star hotel.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý