liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học tieng anh

Phuong Phap Hoc Tieng Anh Hieu Qua Nhat

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Los Angeles is hottest in August.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    How hot is it?
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    About 30 degrees.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Oh my. We need prepare well.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Yes. Drink lots of water and protect yourself from the sun. And bring a fan.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý