liên hệ

đặt thẻ VIP

Hoc Tieng Anh 123.com


Cơ bản 1 thể loại

Đây là học phần cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Phần này tập trung vào cách phát âm và phát triển vốn từ mới, phù hợp với trẻ em và những người muốn sử dụng tiếng anh trong giao tiếp đơn giản hằng ngày.

 ID Bài học Tiêu đề
104 Luyen Doc Tieng Anh
105 Hoc Tieng Anh Abc
117 Van Pham Tieng Anh